další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Array
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Jméno 
Email 
Vzkaz
Opište kontrolní kód: Antispam code to use

José Roldán 09.08.2016 14:26
Hi!! We wanted to visit the Pukva Caves tomorrow or the day after tomorrow. Could it be possible? Thank you very much.
Ivana Mrázková15.08.2016 15:01
Unfortunately you didn't write your e-mail address and I couldn't answer immediately. Our website guestbook is not for any booking. You need to book your visit in the cave, the best way is by phone. Contact of a chosen cave can be found on its website. Have a nice trip in the Czech Republic.
Erika 02.08.2016 21:20
Dobry den chci se zeptat kolik stoji stupne do jeskyne a na tu lodicku dekuji
Ivana Mrázková03.08.2016 13:14
Dovolila jsem Vám zaslat aktuální ceník pro všechny zpřístupněné jeskyně ČR. Zde se dozvíte vše potřebné k Vámi vybraným jeskyním. Přeji příjemný zážitek.
Stanislav Lička02.08.2016 08:20
Dobrý den, dle kusých informací by se v mladečském krasu měl nacházet nejkratší český tok (délky cca 20 m), který začíná vyvěračkou a končí ponorem. Mohli by jste mi pomoct s jeho identifikací. Pravděpodobně se jedná o drobný tok v lokalitě kolem Třesína. Děkuji. Stanislav Lička
Rostislav Morávek03.08.2016 13:19
Vážený pane Ličko, ze Správy jeskyní ČR v Průhonicích mi byl přeposlán k zodpovězení Váš dotaz k problematice hydrologie, resp. hydrografie v území Mladečského krasu. Váš zájem se týká blíže neidentifikovaného a územně nespecifikovaného velmi krátkého úseku vodního toku v této krasové oblasti, která je vymezena několika dílčími vápencovými krami a leží zhruba v prostoru mezi obcemi na J a JZ Kovářovem a Hvozdečkem v centrální části Pateřínem, Hradečnou a Měrotínem a na S a SV Měníkem, Řimicemi a Mladčí, kde pak v hloubce zasahuje až k Litovli a Července. Povrchovým rozsahem jsou zde největší a nejvýraznější zkrasovělé vápencové kry Třesína (344,9 m), Skalky (v kterém je založen vápencový lom Vápenky Vitoul Mladeč, s.r.o.) a Rachava (445,8 m) s celou řadou významných povrchových a především podzemních krasových jevů. Vlastní krasová hydrologie Mladečského krasu je velmi složitá a probíhá v několika hlubinných úrovních a dílčích vývojových větvích. Každá z dílčích vápencových ker má vlastní krasovou hydrologii a zároveň je součástí rozsáhlé krasové zvodně, rozprostírající se od Ludmírova, Vojtěchova a Javoříčka až k Litovli. Například masívem Třesínu prostupují krasové vody v několika úrovních. Ve vyšší úrovni, která zasahuje i do nejspodnější části Mladečských jeskynní, vystupuje voda v nejnižším, třetím vývojovém patře jeskynních prostor, ve dvou menších jezírkách. Na tuto úroveň je vázáno i několik krasových vyvěraček na severním úpatí svahu Třesína. Těchto vyvěraček – kterým se obecně říká „Řimické vyvěračky“ - bylo v údolní nivě na loukách pod Třesínem v minulosti velké množství a střídavě se objevovaly a zanikaly. Tyto poměry a vodní režim se výrazně změnil a většina z těchto vyvěraček zanikla, po vybudování nového dálničního silničního koridoru průlomem řeky Moravy mezi Mohelnicí a Litovlí. Samostatný hydrologický režim má i vápencová kra Skalka. Jak prokázal podrobný hydrogeologický průzkum v dobývacím prostoru této kry, její odvodňování probíhá směrem k východu do pravého břehu řeky Moravy. Spodní úroveň krasové zvodně pak podtéká hluboko pod Třesínem, podtéká i pod řekou Moravou a tam na jejím levém břehu v hluboce ponořených stupňovitě zakleslých vápencových krách z nich vytéká ve vyvěračkách do tercier-kvartérních štěrkových sedimentů, z kterých je tato krasová voda, částečně smíšená s okolní vodou jímána a čerpána ve vodárenském zdroji Čerlinka. Povrchovou hydrografickou osu celého Mladečského krasu od jihozápadu k severovýchodu tvoří dvě hlavní vodoteče a to potok Rachavka, pramenící mezi Hvozdečkem a Olešnicí, druhým potokem je pak Hradečka, pramenící jižně od obce Hradečná na svazích vrchu Šumina (417,5 m). Tyto dva potoky se spojují na severním konci Pateřínské kotliny u objektu nazývaného U Robinsona pod Třesínem, a dál pokračuje – někde uváděn jako potok Hradečka, někde jako Rachavka, podél jižního svahu Třesína do Mladče, kde se pak vlévá do Mlýnského potoka. Od soutoku se vody potoka Hradečky přímo v korytě místy propadají. Např. před mostem údolí U Robinsona se před mnoha lety na nějaký čas otevřel ponor, který dlouhý čas, než se zaplnil sutí a ucpal náplavy, pohlcoval celou vodoteč a za ním bylo jen suché řečiště. NENÍ MI ZNÁMO, ŽE BY SE V TOMTO ÚSEKU KRY TŘESÍNA VYSKYTOVAL TAKOVÝ JEV, V PODOBĚ 20 m TOKU MEZI VYVĚRAČKOU A PONOREM, O KTERÉM SE ZMIŇUJETE. Zajímavou hydrografii však má také Rachavský kras na jižním okraji Mladečskéh krasu. Zde po pastvině od obce Kovářov přitéká v délce cca 250 m v mělkém korytu drobný Kovářovský potok (někdy také prostě jenom Bezejmenný potok), který se na okraji vápencové kry Rachava (445,8 m) pod vápencovou skalní stěnou v několika ponorech propadá do Rachavské jeskyně, z které se cca po 550 m severněji, o 70 m níž vynořuje ve vyvěračce v hlubokém erozním zářezu. Po 20 m od vyvěračky se Kovářovský potok z tohoto zářezu vlévá do potoka Rachavky. TAK MNE V TĚCHTO SOUVISLOSTECH NAPADÁ, JESTLI SE PODLE „KUSÝCH INFORMACÍ“ PRÁVĚ V TOMTO PŘÍPADĚ NEJEDNÁ O VÁMI HLEDANÝ „NEJKRATŠÍ ČESKÝ TOK“ (????). Samozřejmě, hydrologická problematika a jednotlivé jevy krasového vodního režimu Mladečského krasu jsou mnohem složitější a pestřejší, pokud bych se tady snažil jej celý charakterizovat, vydalo by to na mnoho popsaných stran. Snažil jsem se poroto především, se pro Vás pouze dopátrat zmiňovaného údaje. Pokud Vám nebude můj komentář dostačující, nebo z hlediska místopisu nesrozumitelný, nejasný, jsem ochoten s Vámi podrobně dané území rekognoskačně projít a přímo na místě se dané skutečnosti dopátrat a ověřit. V případě Vašeho většího zájmu Vám dále mohu poskytnout literární zdroje, kde můžete k dané problematice získat další a podrobnější údaje. Rostislav Morávek
Pavla Valová28.07.2016 11:53
Včera 27.7.2016 ve 14:30h jsme se zúčastnily prohlídky jeskyní po dlouhé trase. Ráda bych tímto ještě jednou poděkovala paní průvodkyni, která byla fantastická! Výklad v jejím podání byl doslova jako pohádka na dobrou noc :) Jeskyně jsou nádherné, atmosféra neskutečná a ve spojení s vypravěčským hlasem paní průvodkyně to byl jedinečný zážitek. Mockrát děkujeme!! Pavla a Michael
Ivana Mrázková29.07.2016 14:26
Javoříčské jeskyně jsou vyzdobené úchvatnou krápníkovou výzdobou a když se k podzemní kráse přidá i fundovaný výklad, je zážitek kompletní a dobře se na něj vzpomíná. Paní průvodkyni Vaši chválu vyřídíme!
Pavla Valová28.07.2016 10:28
Včera 27.7.2016 ve 14:30h jsme se zúčastnily prohlídky jeskyní po dlouhé trase. Ráda bych tímto ještě jednou poděkovala paní průvodkyni, která byla fantastická! Výklad v jejím podání byl doslova jako pohádka na dobrou noc :) Jeskyně jsou nádherné, atmosféra neskutečná a ve spojení s vypravěčským hlasem paní průvodkyně to byl jedinečný zážitek. Mockrát děkujeme!! Pavla a Michael
Martin Koudelka01.08.2016 09:41
Dobrý den paní Valová. Rádi bychom moc poděkovali za takovouto veřejnou chválu, která samozřejmě vždy potěší. Přestože jste nenapsala jméno naší průvodkyně, dokážeme podle popisu určit téměř jistě, že se jedná o naši milou průvodkyni - paní Alenu. Velice si jí vážíme pro její láskyplný a přímo duchovní vztah k Javoříčským jeskyním, který dokáže úžasným způsobem předat i našim návštěvníkům. V kolektivu našich průvodců si vydobyla čestné místo a laskavou přezdívku "pohádková babička". Bohužel jí od dnešního dne začaly zlobit hlasivky, vlastně téměř přišla o hlas, tak jí společně popřejme velmi rychlé uzdravení… Aby zase mohla rozdávat našim návštěvníkům svým neformálním podáním průvodcovského textu radost a štěstí. Přáli bychom si, aby všichni návštěvníci našich překrásných jeskyní odcházeli z Javoříčka tak spokojení, jak se to povedlo vám. Ještě jednou děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou.
Džein25.07.2016 13:30
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na rezervaci na Punkevní jeskyně,zda je vůbec možné se zarezervovat jen týden dopředu.Když všude čtu o dlouhodobější rezervaci.Děkuji
Ivana Mrázková27.07.2016 14:18
Rezervace jsou důležité, protože v sezóně je o prohlídku Punkevních jeskyní opravdu velký zájem. Zvláště větší skupiny návštěvníků se nedají jen tak někam přidat. Rezervace se ale nejen objednávají, ale také ruší. Rozhodně doporučuji se telefonicky informovat o možnosti rezervace na Vámi zvolený den. Nic není ztraceno; můžete mít štěstí a místo se uvolní třeba až v den, kdy chcete jít do jeskyní. Navíc pracovníci Informační služby, kam budete volat a stejně tak kolegové z Punkevních jeskyní, se snaží podle svých možností vyhovět každému.
Marie21.07.2016 18:17
Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč je u Koněpruských jeskyní nutné si pro skupinu dopředu rezervovat prohlídku, když i přesto, že tak učiníte, Vám poté na místě sdělí, že máte smůlu, že v tu dobu jsou tam již jiní návštěvníci? Viz dnes 21.7.2016 od 13.00 - rezervace pro skupinu 20 dětí na prázdninovém výletě z hlídací agentury Drak z Rakovníka, a na místě se dozví, že v tu dobu jdou nějací Rusové? Naštěstí díky kreativitě a pohotovosti "hlídacích tet" nedopadl výlet pláčem a pro děti byl rychle vymyšlen jiný program. Koněpruské jeskyně se nám líbí, ale po této zkušenosti asi nebudou patřit mezi místo, které bych někomu doporučila.
Alesandr Komaško28.07.2016 09:34
Vážená paní, Vaši stížnost jsem prošetřil a zjistil následující: Vaše skupina byla v deníku evidována na čas 13:30, tedy ne na 13:00. Paní pokladní vylučuje, že by slíbila rezervaci, protože je neděláme a skupiny zájemců (nikoliv jednotlivci) o vstup se pouze evidují. Všem se při tom sděluje, ať už ústně nebo písemně, že to není časová rezervace, a že k prohlídce jeskyní jsou skupiny návštěvníků odbavovány dle pořadí zakoupených vstupenek. Minimální interval mezi skupinami vstupujícími do jeskyní je deset minut. Tento systém pouhé evidence byl zvolen proto, že v okolí jsou dva činné lomy (Velkolom Čertovy schody Východ a Velkolom Čertovy schody Západ), ve kterých se provádějí trhací práce, během kterých návštěvníci nesmí být v jeskyních. O plánovaných odstřelech se dovídáme cca 24 hodin předem, takže v případě rezervací bychom slíbené časy vstupů nemohli dodržet. Řadě skupin tento systém vyhovuje, protože v případě problému na trase a tím i zdržení na příjezdu nepřicházejí o vstup. Vážená paní, opravdu mne mrzí, že jste neměli trochu víc času a tak jste přišli o prohlídku jeskyní a omlouvám se za nepříjemnost. Při domlouvání prohlídky evidentně došlo k nějakému informačnímu šumu. Je mi to opravdu líto. S omluvou Alexandr Komaško
mário18.07.2016 13:47
Dobrý deň.chcem sa poďakovať za super zážitok z vašej jaskyne.bol som u vás dňa 6.7.2016 čas prehliadky 9:00.počkal som až na poslednú loďku(tretia).váš zamestnanec ktorý viedol loďku nám urobil vynikajúcu plavbu.je to zatiaľ asi môj najlepší zážitok z čiech čo sa týka turistiky.chcem sa opýtať či by ste mi nepovedali jeho meno, aby som mohol svojim známym povedať s kým majú ísť keď ku vám prídu.Ďakujem vám
Ivana Mrázková19.07.2016 18:20
Na vaše výslovné přání (a doufám, že to ostatní lodníci vezmou dobře) chválíme brigádníka - lodníka Radka. Podle ohlasů, které se v návštěvní knize objevují, byste žádnou chybu neudělal, kdybyste jel s kterýmkoliv z lodníků - všichni jsou výborní! Věřím, že zase přijedete na návštěvu za dalším turistickým zážitkem.
Prohlídku jsme začali ve 13:30 dne 13.7.2016. Průvodce nám poskytl velice příjemný zážitek, podpořený historickými fakty, které naše děti určitě nadchly. Videoprojekce skutečně bavila a rekvizity se taktéž vydařily. Profesionální přístup chválíme a nejen za děti děkujeme za Vaše jeskyní dobrodružství. Určitě jsme zde nebyli naposledy...
Ivana Mrázková15.07.2016 10:17
Záslužná činnost z obou stran: Vy, skautští vedoucí vezmete děti za tajemstvím jeskyní a průvodci vám všem poskytnou svým profesionálním podáním poznání o dějech minulých. Předpokládám, že jste byli ve Sloupsko-šošůvské jeskyních (i když ve svém příspěvku jméno navštívené jeskyně neuvádíte) a vydařené videoprojekce a další zajímavosti si užívali tam.
Michal Frýda09.07.2016 21:07
Dobrý den, v pátek 8/7/2016 jsme byli s rodinou na výletě v Punkevních jeskyních. Prohlídku jsme měli rezervovánu na 11:40. Na takový zážitek dlouho nezapomeneme. Výklad naší průvodkyně okořeněný několika vtípky jsme si spolu s dětmi užívali do syta a k tomu jsme byli fascinování nejen prostředím jeskynního komplexu, ale i Macochy samotné. Poté jsme nastoupili do první přistavené lodičky a náš mladý průvodce ihned exceloval. Jeho humorem hustě prošpikovaný výklad navodil v celé lodičce skvělou atmosféru. Ještě dnes jsme s dětmi opakovali jeho "hlášky" které pravděpodobně v naší rodině hluboko zakoření. Náš skvělý zážitek z prohlídky ještě umocnila paní v prodejně suvenýrů (v budově u jeskyní), která nám (opět humornou formou) odpovídala na naše zvídavé dotazy a ukázala nám další zajímavé věci z kamenné říše. Na tento výlet budeme dlouho a s radostí vzpomínat. Jsou skvělí a zaslouží nejen tuto pochvalu.
Ivana Mrázková11.07.2016 15:12
Z Vašeho zápisu vyplývá, že jste si užili celý výlet s úsměvem na tváři a se spokojeností v duši. Všechny, kteří Vám v a u Punkevních jeskyní k takovému "výsledku" dopomohli, Vaše pochvala určitě potěší.
Renata Škobrtalova08.07.2016 19:32
Dobrý den, dnes jsme se byli podívat u Vas v Javoříčských jeskyních a mohu říct,že jsou překrásné. Chci také pochválit průvodkyni paní Alenu,za krásný výklad, při kterém úžasným způsobem spojila fakta o jeskyních s mystikou a duchovnem.Děkujeme za krásný zážtek.
Ivana Mrázková11.07.2016 10:17
U nás v jeskyních je krásně... a ty Javoříčské příroda opravdu překrásně vyzdobila. Paní průvodkyni se povedlo Vás zaujmout a tak ještě podtrhnout Váš příjemný zážitek. Vaši chválu předáváme do Javoříčských jeskyní a těšíme se na Vaši další návštěvu v některé ze čtrnácti zpřístupněných naší republiky.
Edita07.07.2016 18:15
Dobrý den, 5.7.2016 jsem s manželem navštívila Punkevní jeskyně, vstup v 11:00. Musím pochválit nový vstupní areál, organizaci, služby (např úschova zavazadel) a hlavně oba průvodce. Oba velmi erudovaní, milí a lodivod s nezaměnitelným humorem, který nás opravdu velmi pobavil. V neposlední řadě chci vyzdvihnout paní v obchůdku se suvenýry. Dělá neuvěřitelnou reklamu celému MK a jeskyním. Půjčila nám mikiny,abychom dole nezmrzli, za což jí patří nehynoucí poděkování. Určitě se vrátím a vezmu s sebou zbytek rodiny.
Ivana Mrázková08.07.2016 12:51
Dobře, že chválíte - všechny to moc potěší. Rekonstrukce provozní budovy Punkevních jeskyní byla velmi náročná. Některé drobné nedostatky se projevují až za plného provozu. Že jste žádné nezmínila a naopak si všímáte samých kladů, je opravdu povzbuzující. Z Vašeho příspěvku je jasně patrné, že největší vliv na spokojenost návštěvníka jeskyní ale mají především pracovníci jeskyní – průvodci, pokladní, prodavačky. Paní Jana, která prodává v suvenýrech, má navíc velkou schopnost vcítit se do svých zákazníků a pokud může, pomáhá k co nejlepšímu pocitu z návštěvy malebného Moravského krasu.
Adam03.07.2016 20:17
Dobrý den, chtěl bych pochválit slečnu průvodkyni ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, vstup 2. července v 17:00. I když se jednalo o poslední a malý vstup, průvodkyně měla energii, dobře reagovala na dotazy a když člověk vidí, že to i průvodce baví, je to úplně něco jiného. Ještě jednou tedy děkuji a posílám pozdravy do Zbrašovek, které jsou opravdu krásné a doporučuji navštívit!
Ivana Mrázková07.07.2016 13:32
Vaše pochopení pro náročnost provázení Zbrašovskými jeskyněmi (zvláště na konci směny) je příkladné. Vaše pochvala se do nádherných Zbrašovek k nadšené slečně průvodkyni dostane a věřím, že ji potěší.
vigo02.07.2016 23:46
a málem bych zapomněl - expozice Lidé a jeskyně je výborná a taky se nám moc líbila.
Ivana Mrázková07.07.2016 13:25
Moc nás těší, že jste nezapomněl a opravdu vydařenou expozici Lidé a jeskyně pochválil. Přijeďte zas!
vigo02.07.2016 23:16
Po týdnu jsme opět navštívili jeskyni, tentokrát Výpustek. A opět bychom chtěli poděkovat paní průvodkyni, která nás jeskyní provedla v 15:15. Ač neměla jednoduchou skupinu (spousta dětí) její přístup a výklad byl profesionální.
Ivana Mrázková07.07.2016 13:19
Obdiv, který máte pro šikovnou průvodkyni v Jeskyni Výpustek, dotyčnou určitě velmi potěší. A máte pravdu, že zaujmout děti a získat jejich pozornost tak, aby poslouchaly výklad a neničily třeba palandy v krytu, je náročná práce vyžadující profesionála. Tedy v tomto případě profesionálku :-)
vigo26.06.2016 23:58
Děkujeme paní průvodkyni za moc pěknou prohlídku Kateřinské jeskyně v sobotu 25.6. v 11:00.
Ivana Mrázková29.06.2016 11:31
Jsme moc rádi, že se vám v Kateřinské jeskyni líbilo a Vaše chvála určitě hodně potěší paní průvodkyni. Krásné dny po celé léto.
Lenka Legartová13.06.2016 10:29
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžeme navštívit náročnější trasu (nebo zážitkovou trasu) s dítětem, které dovrší podmíněných 10 let za 4 měsíce? Předem děkuji L. Legartová
Ivana Mrázková14.06.2016 12:57
Můžete, víte-li, že to zvládne a samozřejmě bude mít s sebou doprovod, kterému důvěřuje. Doufám, že si Vaše ratolest podzemí zamiluje a bude se za tajemnými krásami vydávat i budoucnu.
Klára12.06.2016 09:59
Dobrý den,můžu se zeptat na rozdíl mezi celým okruhem 60min. a zkráceným vodním 70min.? Máte nějaké zkušenosti, jestli zvládnou okruh malé děti 4 a 6 let? Děkuji za info Klára
Ivana Mrázková14.06.2016 10:49
Zřejmě máte na mysli Punkevní jeskyně, kde se v ceníku uvádí kromě celé prohlídky včetně plavby po Punvě i Zkrácená plavba a Bez plavby. K těmto dvěma variantám prohlídek se přistupuje tehdy, nastanou-li potíže s vodní plavbou a je nutné plavbu zkrátit od výstupního přístaviště jen do přístaviště II. u Masarykova dómu a zpět. Varianta Zkrácená plavba je delší o procházení jeskyněmi zpět Tunelovou chodbou. Stejně tak při velmi zvýšené hladině Punkvy, kdy nelze na lodičkách jet vůbec, se návštěvníci z Macochy vracejí zpět a odcházejí vchodem. Co se týká Vašeho dotazu zda vzít děti 4 a 6 let na prohlídku do Punkevních jeskyní a projet se s nimi na lodičkách... vy znáte své děti nejlépe a dokážeta posoudit, jestli vydrží hodinu obdivovat podzemní krásy přírody spolu se skupinou dalších návštěvníků. Ať se rozhodnete jakkoliv, přeji Vám i Vašim dětem zajímavé společné zážitky.
Rodina z Brna06.06.2016 17:34
Dobrý den, ráda bych napsala recenzi na sobotní představení pro děti v jeskyni Výpustek. 4.6. jsme navštívili Dětské představení s naší 4 letou dcerou. Byly zde děti především školkového věku, nicméně, řeč v podobě básnických obratů, strašidelné (!) postavy a smrt hlavního hrdiny hned v začátku nepovažuji za vhodné pro děti minimálně do 6let věku. Mnohé děti včetně dcery představení proplakaly, mnohé se vyptávaly na cokoli, jedinou světlou chvilkou byla sladká odměna na konci představení. Jeli jsme hlavně ze zvědavosti, nicméně takové zklamání jsem z dětského představení ještě nezažila.
Ivana Mrázková15.06.2016 12:16
Pokud se rodiče ptají, zda vzít dítě do jeskyně, odpovídám obvykle, že oni znají svou ratolest nejlépe a dokážou správně posoudit vhodnost návštěvy podzemí. Možná je Vaše dcerka hodně citlivá a záchrana poraněného skřítka ji dojala. Během Pohádkového dne se v jeskyni Výpustek uskutečnilo osm vstupů pro téměř sedm set návštěvníků. Podle průvodců, kteří s výpravami chodili, se představení líbilo a na zvídavé dotazy dětí rádi odpovídali. Je nám opravdu líto, že Vaše dítě reagovalo takto citlivě. Těšíme se na Vaši návštěvu, až holčička povyroste. Prosím, čtěte doma pohádky všeho druhu - tam to všechno je: dobro a zlo, živá a mrtvá voda, skřítci, víly, čaroděj a smrt ale také.
Kaisrovi 02.06.2016 20:58
Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali slečně Tereze Novákové, za její čas a ochotu k odeslání námi zapomenuté kamerové baterie. Moc děkujeme Kaisrovi
Ivana Mrázková03.06.2016 12:37
Vaše poděkování velmi ráda zveřejním a doufám, až si je Vámi jmenovaná slečna přečte, že ji potěší. Nenapsali jste sice, v které ze čtrnácti našich zpřístupněných jeskyní jste baterii nechali, ale naštěstí se přihlásili z Kateřinské jeskyně, ža Slečna Tereza je od nich. Mohu tedy poslat Vaši pochvalu přímo na "Kaču". Těšíme se na Vaše další návštěvy.
předchozí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... 17, 18, 19, 20 následující
KTERÝ DEN NAVŠTÍVÍTE JESKYNĚ?
Vyberte datum a získejte výpis
otevřených jeskyní:
2016   2017    2018
červen   červenec   srpen
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.